вторник, 18 февраля 2020 г.

Контрольна робота з тем: « С.Чернілевський,
І.Жиленко, І.Калинець, Е.Андієвська»                                                         
6 клас
І варіант
Початковий рівень(по 0,5 бала за відповідь)
1. Що трапилося із Жар-птицею, героїнею вірша І.Жиленко?
А) Вона померла.
 Б) Простудилась.
 В) Загубилась.  
 Г) Її викрали.
2. Означеннями «зелений», «голубий», «ніжно-фіалковий»  лірична героїня вірша І.Жиленко «Підкова» характеризує
а) сніг;         б) літаки;       в) кригу;         г) небо.
3.  Кого І.Калинець у циклі «Дивосвіт» назвав «королевою темряви»?
а) Стежечку  б) Блискавку;      в) Веселку;       г) Криничку.
4.  До кого звертається у своїй поезії І. Калинець словами «обережно
не зачепися за камінець, переступи соломку»?
А) Веселки.     Б) Блискавки.     В) Кринички.     Г) Стежечки.
5.Ким був хлопчик із «Казки про яян» Е. Андієвської?
А) Пастушком.      Б) Козачком.     В) Наймитом.     Г) Сиротою.
6. Говорюща риба та рибалка  з казки Е.Андієвської товаришували, тому що
А) обоє любили рибалити;
Б) кожному з них не вистачало співбесідника й друга;
В) так наказала зробити рибалці жінка;
Г) це був хитрий план рибалки.
Середній рівень
1. Продовжте речення:
Притча – це …(1 бал)
2. Головна думка твору Е. Андієвської «Казка про Яян» - ….(1 бал)
Достатній рівень
1.      Поясніть, чому ліричний герой поезії С.Чернілевського «Теплота родинного інтиму…» почувається у рідній домівці затишно. (2 бали)
2.      Чи можна вірш І.Жиленко «Жар-птиця» назвати казкою? Чому?
                                                                                                  (2 бали)
Високий рівень
 Виконайте одне із завдань. (3 бали)

1.   Висловіть свої судження про значення фантазії, творчої уяви, мрії в житті людини (на основі вивчених творів та власних спостережень).
2.  Цілую ніжно руки матері (за творами С. Чернілевського, І. Калинця).
ІІ варіант
Початковий рівень (по 0,5 бала за відповідь)
1. У поезії І.Жиленко «Підкова» йдеться про підкову, яку:
А) загубив Дід Мороз;                          Б) загубили три білих коня;
 В) намалювала дівчинка;                     Г) почепили над дверима як оберіг.
2. Як, захворівши,  лікується  Жар-птиця ( за однойменною поезією І.Жиленко:
а) п’є мінералку і їсть цукерки;            б) п’є молоко, клює родзинки;     
в) п’є гаряче молоко з медом;               г) п’є ліки, мікстури.
3. Веселка в однойменному вірші  І.Калинця побралася
а) з Котигорошком;                    б) із Сонцем;     
в) із Соняшником;                       г) з Місяченьком.
4. За якої умови герої твору  «Казка про яян» Е. Андієвської могли вийти з міста?
А) коли заплатять гроші;                                  Б) коли скажуть «ти»                                           В) коли чимось пожертвують;                         Г)коли скажуть чарівне слово.
5. Балакуча риба з казки Е. Андієвської «Говорюща риба» покинула свій табун:
А) Тому, що їй хотілося помандрувати;
Б) Тому, що її вигнали інші риби;
В) Тому, що їй не хотілося соромити батьків;
Г) Тому, що вирішила шукати собі пару.
6. Говорюща риба з казки Е.Андієвської потрапила на сковорідку, тому що
А) була необережною й послизнулася;
Б) жінка розсердилася, що хтось може її перебалакати;
В) рибалка не попередив жінку, що його приятель - риба;
Г) рибалка навмисне підманув говорющу рибу.
Середній рівень
1. Продовжте речення:
Хорей  – це …(1 бал)
2. Головна думка твору Е. Андієвської «Говорюща риба» - ….. (1 бал)
Достатній рівень
1.      Добрим чи злим ви уявляєте старого гнома з вірша «Гном у буфеті» Ірини Жиленко? З чого це видно?                   (2 бали)
2.      Чому, на вашу думку, говорючій рибі з однойменної притчі Емми Андієвської не знайшлося місця ні у світі риб, ні серед людей? Відповідь обґрунтуйте.   (2 бали)
Високий рівень
Виконайте одне із завдань (3 бали)
1. Образне бачення світу, явищ природи — натхнення для людської душі (за поетичним циклом «Дивосвіт» І. Калинця).
 2.Яку проблематику порушує Е.Андієвська у творі «Говорюща риба»?
суббота, 9 апреля 2016 г.

Тема: Контрольна робота (Твори Ліни Костенко, В. Симоненка, М. Павленко, Л. Пономаренко)
Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою контролю й корекції; розвивати логічне та образне мислення, память, уміння висловлювати й аргументувати власні думки
Теорія літератури: оповідання, новела
Обладнання: тестові завдання у двох варіантах
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
ХІД УРОКУ:
§ І. Мотивація  навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
1.Вступне слово вчителя.
§ ІІ. Основний зміст роботи
1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.
§ ІІ.Основний зміст роботи
2. Виконання учнями контрольної роботи.
ВАРІАНТ І
І рівень
(Кожна правильно встановлена відповідність — 0,5 бала.)
1.     Кого в  українській літературі називають «лицарем на  білому коні»?
А  Т.  Шевченка;     Б  А.  Малишка;       В  А.  Дімарова;             Г  В.  Симоненка.  
2.     Хто «відчиняв своїми крилами весну і зачиняв літо»:
 А журавель;            Б бузько;                   В сойка;                          Г чайка?
3. Які квіти посадив Фрідріх на грядці?
А  чорнобривці;       Б нагідки;                 В ромашки;                    Г волошки.
4.Основні події повісті «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» відбуваються
А у місті Вишнопіль;   Б у місті Києві; В у селі Половинчик; Г у селі Коралове
ІІ рівень
(Кожна правильно встановлена відповідність — 1 бал.)
1.     Продовжіть речення.
Новела – це…Наведіть приклад.
2.     Установіть відповідність між автором та назвою твору.
1.     В. Симоненко                          А «Дощ полив»
2.     Л. Костенко                             Б «Гей, нові Колумби й Магеллани»
3.     Л. Пономаренко                      В  «Домовичок із палітрою»
4.     М. Павленко                            Г «Гер переможений»
ІІІ рівень
(Правильна відповідь — 2 бали.)
1.     Охарактеризуйте Софійку — героїню твору «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських».
2.     Зробіть короткий ідейно-художній аналіз вірша  В.   Симоненка  «Лебеді материнства».
ІV рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)
Виконайте одне із завдань.
1.     Доведіть на прикладі поеми Л. Костенко «Чайка на крижині», що духовне багатство — найбільший скарб у житті.
2.     «Чи варто за добро відповідати жорстокістю» (за твором Л. Пономаренко «Гер переможений»).
ВАРІАНТ ІІ
І рівень
(Кожна правильно встановлена відповідність — 0,5 бала.)
1. За жанром «Чайка на крижині»:
А  вірш;             Б поема;      В поезія в прозі;   Г ліро-епічна поема.
2. Хто порадив Софійці перебиратися «потрохи вперед, від покоління до покоління, ...  коли здaтнa будеш відвернути невідворотне»?
А Гордій Кулаківський; Б Мішель Міщенко; В сліпий старець; Г Вадим
3.     У вірші В.  Симоненка «Лебеді материнства» лебеді символізують:
А  гордість, гідність;          Б  мрію, політ фантазії;
В  вірність, любов;             Г  красу, недоторканість.
4. Що Фрідріх із цегли виробляв?
А прикраси;           Б посуд;              В квіти;            Г сонце.
ІІ рівень
(Кожна правильно встановлена відповідність — 1 бал.)
1.Продовжіть речення.
Поема – це…Наведіть приклад.
2. Установіть відповідність між автором та назвою твору.
1.     Л. Костенко                             А «Ти знаєш, що ти – людина?»
2.     В. Симоненко                          Б «Миколчині історії»
3.     М. Павленко                            В  «Дерево облич»
4.     Л. Пономаренко                      Г «Кольорові миші»
ІІІ рівень (Правильна відповідь — 2 бали.)
1.     Охарактеризуйте Фрідріха — героя твору «Гер переможений».
2.Зробіть короткий ідейно-художній аналіз поезії  Ліни Костенко  «Кольорові миші».
ІV рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)
Виконайте одне із завдань.
1.     «Ти знаєш, що ти – людина?» (за творчістю В. Симоненка)
2.     Написати лист одному з героїв твору М. Павленко «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських»
§ ІІІ. Підсумок уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Найскладнішим для мене сьогодні було…

вторник, 1 марта 2016 г.

Тема: Урок позакласного читання. Протиставлення милосердя і добра злу і байдужості (Ірен Роздобудько «Коли оживають ляльки..»)
Мета: познайомити учнів із творчістю сучасної української письменниці Ірен Роздобудько, опрацювати та проаналізувати зміст твору «Коли оживають ляльки…», удосконалювати вміння читати уважно і вдумливо, розвивати творче осмислення прочитаного;  формувати в учнів уміння будувати зв’язні висловлювання, розвивати логічне та асоціативне мислення; виховувати ввічливість, порядність, милосердне ставлення до людей, доброту, інтерес до книжок сучасних українських авторів.
Обладнання: портрет письменниці, добірка книжок, ілюстрації до твору, сигнальні картки
Тип уроку: урок позакласного читання
Форми і методи роботи: слово вчителя, бесіда, робота з ілюстраціями, фронтальне опитування, експрес-опитування, творчо-асоціативна робота, виразне читання, робота в парах, складання асоціативного куща, проблемне запитання
Немає величі там, де нема простоти, добра і правди.
Л. Толстой
ХІД УРОКУ:
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань
1.     Продовжіть речення
Казка – це…
Види казок є такі:…
Моя улюблена казка…
Мій улюблений казковий герой…
Казки вчать мене…
III. Оголошення теми та мети уроку
1.     Слово вчителя
Діти, сьогодні на уроці ми розглянемо творчість української письменниці Ірен Роздобудько.  А ще вам треба подумати над проблемним запитанням: «Що означає почувати себе захищеним і бути милосердним?» У кінці уроку обговоримо ваші міркування.
- Ви всі любите читати. Як ви розумієте епіграф до уроку?
ІV. Перевірка засвоєння учнями змісту оповідань
  1. Бесіда
- Про що розповідається у творі?
- Що вас найбільше вразило, схвилювало?
2. Робота з ілюстраціями
ü Що зображено на малюнках?
ü Які фарби використовує художник?
ü Що хотів передати?
ü Яке загальне враження від малюнків?
2.     Слово вчителя
Ірен Роздобудько (3 листопада 1962, Донецьк) — українська журналістка, письменниця, поетеса.
Народилася 3 листопада 1962 року у Донецьку. Закінчила факультет журналістики Київського Національного Університету. Працювала у Донецькому відділку ТАРС-РАТАУ телеграфісткою, у багатотиражці Донецького металургійного заводу, журналістом та диктором радіогазети.
З 1988 року живе в Києві, де працювала в газеті «Родослав», коректором журналу «Сучасність», оглядачем на першому й третьому каналах Національної радіокомпанії, оглядачем у газеті «Всеукраїнські відомості», заступником головного редактора в журналі «Наталі», головним редактором у журналі «Караван історій. Україна» та журналістом у журналі «Академія».
Працювала також офіціанткою в ресторані, шпрехшталмейстером в цирку, Снігуронькою в фірмі «Свято», завідувачем відеосалону у кінотеатрі.
Автор ілюстрацій до книг Лариси Масенко, Елеонори Соловей, Леся Танюка. Авторка двох збірок поезій. Вишиває бісером, грає на гітарі.
3.     Фронтальне опитування із сигнальними картками
(Учитель роздає сигнальні картки: червона – відповідь «ні», синя – «так») Додаток 3
1.Ірен Роздобудько народилась у Києві (Ні – синя картка).
2.Навчалась на факультеті журналістики (Так – червона картка).
3.Працювала телеграфісткою, у багатотиражці Донецького металургійного заводу, журналістом та диктором радіогазети (Так – червона картка).
4. З 1988 року живе в Львові, де працювала в газеті «Родослав» (Ні – синя картка).
5. Ірен Роздобудько – автор ілюстрацій до книг Лариси Масенко, Елеонори Соловей, Леся Танюка (Так – червона картка).
6. Авторка чотирьох  збірок поезій (Ні – синя картка).
V. Бесіда на з’ясування ставлення учнів до твору
1. Експрес – опитування
1.Про що розповідається у казці?
2.Коли відбуваються події?
3.Які слова нам допомагають зрозуміти, що це сучасний твір?
4.Що є несподіваним для вас, коли ви читали цю казку?
5.Які образи постали у вашій уяві?
6.Які картинки ви малювали у своїй уяві, коли читали про пригоди Агнії, духів, що жили в посуді?
7.Як би ви продовжили цей твір?
- Чи сподобався твір?
- Чим саме?
- Як би ви вчинили на місці головного героя?
VІ. Бесіда спрямована на усвідомлення учнями ідейно-художнього змісту твору
1.     Характеристика образів твору ( самостійна робота учнів).
Творчо-асоціативна робота: скласти коротку характеристику образів казки, використовуючи епітети. (Наприклад: Агнія кмітлива, відважна, хоробра, добра).
2.     Виразне читання уривків казки, які найбільше сподобалися учням.
3.     Бесіда
Висловити власні думки:
1.Яке ваше ставлення до поведінки Агнії - Ельмінії?
2.Чим ви були  вражені?
4. Робота в парах
- Діти, уявіть себе художниками цієї книжки, проілюструйте епізод, який вам найбільше сподобався.
VII. Підсумовуюча бесіда
1. Бесіда
ü У чому повчальний зміст твору?
ü Що на уроці було головним? Цікавим? Чого ви навчилися?
ü У чому актуальність повісті?
2. Скласти асоціативний кущ
 


  Милосердя    
3.Проблемне запитання
ü Що означає бути добрим та милосердним?
VIІI. Мотивація оцінювання
(Учитель виставляє оцінки за роботу учнів на уроці).
ІХ. Домашнє завдання та інструктаж до нього
1.     Скласти сенкан до слова доброта
2.     Написати твір-мініатюру: «Я хотіла (в) би бути схожою (им) на…тому,  що…»